SE-BST Tor Viking

 

Reg Navn c/n Flytimer Hos SAS
SE-BSS Tor Viking

362

28 530 

18.09.1956 - 07.09.1969

 

SE-BST Tor Viking på Fornebu sent på 60-tallet. Foto: SAS

 

Levert til SAS fra Convair 18.09.1956, og ankom Oslo-Fornebu 24.09.1956. Registrert på ABA som SE-BST 23.10.1956 og gitt navnet Tor Viking.  Satt i regulær trafikk på ruten Oslo-Stockholm 08.10.1956. Fløy siste ruteflygning for SAS (Stockholm-Oslo) 04.11.1969. Solgt til Linjeflyg 07.09.1969, og levert Bromma 20.09.1969.

 

Totalt antall flytimer hos SAS:  28.530

 

Siste flygning for Linjeflyg 30.07.1978 (Umeå-Bromma) etter 44. 158 flytimer. Slettet fra det svenske registeret 15.08.1978,og solgt til Combs Airways som N362CF. Levert til Combs Airways 26.08.1978, og konvertert til frakter.

 

N362CF på Stockholm-Bromma 8. august 1976 før leverinf til Combs Airways. Foto: Rolf Larsson

 

Solgt til Wells Fargo Bank 01.06.1985, og leaset tilbake. Tatt ut av drift og lagret Denver fra 1985 og brukt som delefly, og senere skrotet.

 

 

 

 

Norsk innenriks tidtabell for SAS, Braathens SAFE og Widerøe 1961