OY-KPB Egil Viking

 

Reg Navn c/n Flytimer Hos SAS
OY-KPB Egil Viking

506

34 357

13.06.1956 - 04.11.1976

 

OY-KPB Egil Viking under landing på Oslo-Fornebu 1972. Foto: Jan Olav Martinsen

 

OY-KPB ble levert til SAS fra Convair 13.06.1956, og ankom Oslo-Fornebu 18.06.1956. Registrert på DDL og gitt navnet Egil Viking. Satt i regulær trafikk 01.07.1956. Leaset til Linjeflyg 03.03.1976-26.04.1976. Fløy den aller siste regulære ruteflygningen med Convair 440 for SAS, Växjö-København 30.10.1976. Tatt ut av drift København 04.11.1976 og slettet fra det danske registeret 14.12.1976.

 

Totalt antall flytimer i SAS: 34 357

 

Solgt til Botswana Desert Airways som 3D-ACC og malt i deres farger, men aldri levert. Solgt videre samme dag til norske NOR-FLY AS som LN-MAP 14.12.1976, og ankom Fornebu 16.12.1976. Fløy siste flygning for NOR-FLY 23.10.1982. Lagret på Oslo-Fornebu, og brukt som delefly for å holde søsterskipet LN-KLK (ex SE-BSR Bjarne Viking) i luften. Total flytid for maskinen ble 41.869 timer. Donert til brann- og redningsavdelingen på Fornebu, og brukt til brannøvelser på Fornebu frem til 07.10.1998, da maskinen ble flyttet til Oslo-Gardermoen. Brukes fremdeles til redningsøvelser, og kan sees fra terminalbygningen på Oslo Lufthavn.

 

Ex-OY-KPB i "branndumpa" på Oslo-Fornebu i juli 1998, noen måneder før den ble flyttet til Oslo-Gardermoen. Foto: Andreas Mowinckel

 

I følge SAS’ internavis INSIDE, fantes det planer for at SAS skulle kjøpe tilbake maskinen og restaurere den i SAS-farger og donere den til et museum, men disse planene ble ikke gjennomført.

 

Ex-OY-KPB på Oslo Lufthavn Gardermoen i 2007, nå plassert på en trekkvogn, med vingene fjernet. Foto: Martin Alexander Skaatun

 

 

 

 

SAS tidtabell fra 1957